Gặp phải tên biến thái bệnh hoạn. Tôi chuyển kênh mà không chú ý đến Chuyện gì đang xảy ra, suy nghĩ của tôi tập trung vào Fatima, tôi phải nói chuyện với cô ấy, tôi thực sự lo lắng rằng cô ấy sẽ làm điều gì đó ngu ngốc, nếu cô ấy làm điều gì đó và nhà cô ấy phát hiện ra họ. sẽ giết cô ấy, chú tôi còn tệ hơn cả Tòa án dị giáo. Đang miên man suy nghĩ thì giọng nói của Fati trở lại hiện thực. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sợ ngủ một mình và cô ấy có thể ở cùng tôi. Tôi thấy lạ vì cô ấy luôn ngủ một mình, nhưng đó cũng có vẻ là một cơ hội. để nói chuyện với cô ấy. Tôi nói với cô ấy rằng không có vấn đề gì và tôi đi đến bên trái giường.