Tên cha dượng đồi bại hiếp dâm con gái vợ. Làm thế nào một giấc mơ có thể trở thành sự thật? Khi bạn đang mơ, bạn phải nghĩ rằng giấc mơ của bạn là thế giới thực, còn tôi chỉ là nô lệ của bạn trong thế giới thực đó. Vậy bạn gọi tôi là Mengnu, và đó chính xác là ý bạn, phải không? Nhưng thế giới thực của tôi ở đâu? Tôi không có ước mơ. Tôi có cảm giác mơ hồ rằng mỗi đêm chủ nhân nhảy vào phòng tôi đều là giấc mơ của tôi. Nhưng đó không phải là giấc mơ của tôi, vết sẹo trên cơ thể tôi lúc sáng cho tôi biết rằng đó không phải là giấc mơ.