Lén lút quan hệ ngay tại nơi làm việc. Cô ấy nói đúng, và tôi cũng không muốn làm tổn thương cô ấy nên tôi bỏ cuộc và chúng tôi tiếp tục tư thế doggy cho đến khi tôi không thể chịu đựng được nữa và tôi đã vào trong cô ấy. Tôi không biết lần này cô ấy có đến không, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy có một khoảng thời gian tuyệt vời, hay đó là những gì Alicia nói với tôi. Trong những tuần tiếp theo, tôi không có nhiều cơ hội nhưng tôi không quan tâm. Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời với bạn gái vì cô ấy không phải học và chúng tôi có thể đi chơi mỗi ngày. Thỉnh thoảng Alicia lại đến với chúng tôi. Sự thực là ba chúng tôi chỉ đủ làm việc gì đó mà không thấy chán. Nhưng điều này sẽ không kéo dài mãi mãi. Clara nhanh chóng có những phương pháp tập luyện khác, còn Alicia và tôi lại trở lại như trước đây.