Em trai vô tình thấy chị kế thủ dâm. thậm chí gây ra những khó khăn thực sự về kinh tế, và nhiều nỗi thất vọng tâm lý mà những điều này cũng gây ra, đặc biệt là giữa chúng ta, những người trẻ liên tục được khuyến khích, ngay cả chính chúng ta, nếu có thể, tiêu dùng không kiểm soát, hay nói cách khác là “kiêng” hàng hóa một cách bực bội và đôi khi là ước muốn vô ích để sở hữu chúng. Lúc đầu, tôi tưởng tượng đây sẽ là mùa hè tồi tệ nhất trong cuộc đời mình, quan điểm của tôi đã thay đổi hoàn toàn, bây giờ tôi có thể thấy điều đó, Ít nhất, rất khác nhau.