Ông chú bị 2 cô cháu gái mút cạn tinh trùng. Nếu Trần tiểu thư nhớ kỹ số người, nhất định sẽ cho rằng Triệu Thái Giang nhất định nằm trong chín người đàn ông đầu tiên. Vì vậy, một khi cô ấy đoán ngẫu nhiên, chúng ta sẽ thua trước khi Triệu Thái Giang ra sân. Cái này… Đường Gia Huy này thật sự là quỷ quyệt. Điều khiến tôi bực mình nhất là việc cô ấy cố tình đồng ý cho tôi chơi. Kể từ đó, tôi thậm chí không thể phản đối cô ấy. Cô ấy chắc chắn sẽ nói rằng có thêm một người nữa vì sự bổ sung thêm của tôi.