Thất vọng vì chồng, vợ đi ngoại tình ở chỗ làm. Tôi yêu con chồn đó và chỉ nghĩ rằng cả trong tay anh ta, nơi anh ta cầm nội tạng của mình, và trong tay tôi, nơi giam giữ những quả trứng của anh ta, và trong ngón tay của tôi, nơi gần như đang cố gắng thọc sâu hơn một chút vào mông anh ta, đều có dấu vết. của anh họ tôi thổi tâm trí tôi rơi vào trạng thái cực khoái, tạo ra một cảm giác kỳ lạ, như thể “đầu tôi quay cuồng” tác động đến giới tính của tôi nhưng không thành hiện thực do thiếu sự kích thích trực tiếp về thể xác. Tôi chỉ nghĩ là tôi muốn chia sẻ cảm giác của mình với anh họ tôi.