Nữ phục vụ chân dài dáng ngon. Tuy nhiên, đọc câu chuyện của tôi, viết ở thì quá khứ, có thể tạo ấn tượng rằng đó là một tình huống đã kết thúc, một điều gì đó đã xảy ra nhưng không liên quan gì đến hiện tại. Trên thực tế, cả hai điều đều đúng một phần, tức là tôi không còn sống với bố nữa vì ông ấy, ngay sau khi tôi mang thai lần thứ hai, bắt đầu nói với tôi về sự tiện lợi của việc thường xuyên hóa mối quan hệ của tôi với một người đàn ông khác, người mà chúng tôi sẽ không nói cho họ biết. , tất nhiên rồi. , ai là cha của đứa con thứ hai của tôi. Điều đó sẽ không mất nhiều thời gian để xảy ra và bây giờ tôi lại kết hôn. Nhưng mặt khác, tôi và bố vẫn tiếp tục có mối quan hệ thân thiết. Trên thực tế, ngoài lý do tiện lợi xã hội, tôi tin rằng điều khiến anh thuyết phục tôi kết hôn là do mong muốn mắc bệnh đến mức cùng cực.