Em tình nhân xinh đẹp cực dâm. dù sau này nếu có thể thuê được thì sẽ xuất hiện. Anh ấy liệt kê nhiều điều cần thiết phải làm và một số trong số đó dường như không quá phức tạp hoặc không thể thực hiện được đối với tôi. Đêm đó tôi không muốn vào, vì thực sự tôi không có tâm trạng, bi quan, đặc trưng của cuộc hôn nhân của mình, nên tôi nghe mình nói với giọng trực giác và đầy hy vọng khiến anh ấy chắc chắn phải ngạc nhiên: “- Anh có rồi. phải có niềm tin và đối mặt với mọi việc bằng thái độ tích cực.’rằng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp. Điều bạn phải làm là dồn hết sức lực.-‘