Cưỡng hiếp cô giúp việc hàng múp. Chúng tôi là một gia đình bình thường, những sự việc diễn ra bắt đầu khi Eduardo 12 tuổi, tôi sẽ bỏ qua các anh trai của anh ấy vì đứa lớn nhất không liên quan gì đến câu chuyện này (anh ấy cũng sẽ không bao giờ biết) và đứa nhỏ nhất chưa được sinh ra Tuy nhiên, Eduardo đã bị tấn công bởi một căn bệnh gây ra bởi một loại virus tương tự như bệnh thủy đậu, Tôi bị sốt rất cao 40,5 và 42. Tôi có các xét nghiệm lâm sàng để xác nhận rằng những gì tôi nói là đúng, tôi tuyệt vọng, tôi không biết phải làm gì, con tôi mê sảng, nó không biết tôi và tôi đã biết chỉ biết khóc mà bất lực khi biết con mình có thể chết và mình không thể tránh được, bố nó tốn rất nhiều tiền cho bác sĩ mà cũng không thấy kết quả nhanh chóng vì mạng sống của con tôi phụ thuộc vào cơn sốt.