Xếp hình với chị họ trong lần về thăm quê. Wow Mama, mẹ tuyệt vời, để con nói với bạn bè của con, họ sẽ chết vì ghen tị – Bạn không thể nói với họ Dani, đó sẽ là bí mật của chúng ta, bạn không hiểu rằng nếu bạn nói điều đó với họ. sẽ chia cắt chúng ta – Nhưng mẹ ơi, họ đã nói với con khi họ bắt được con thỏ – Nói cho kỹ Dani… Mẹ là mẹ của con… Mẹ không thấy họ làm thế là chọc tức mẹ à, Họ không phải là bạn thực sự của bạn, đó là một lời nói dối… – THẬT SỰ? Tôi thật ngu ngốc, tôi đã tin vào điều đó, tôi biết bạn không phải là một con đĩ, bạn chỉ là của tôi, và bây giờ bạn đã nhận ra tại sao chúng ta không làm điều đó trước đây? – Cũng vì lý do đó mà chúng ta sẽ không làm lại, vì chúng ta là mẹ con… em hiểu không? Dani chắc chắn đã nghĩ đến việc thảo luận về điều đó nhưng tôi đã không cho anh ấy cơ hội.