Vạch lồn cho anh liếm nè. nó trở nên mềm hơn cho đến khi nó giống như một mảnh nhỏ. của ruột. Mara rùng mình khi nhớ đến người anh họ của cô ấy, tốt hơn là bạn nên nói chuyện với anh ấy trong khi tôi tắm. Sau bữa sáng, họ ra ngoài và cưỡi ngựa, Alina quyết định không đi cùng họ vì cô ấy phải đến Huatabampo vì một số việc. Đối với Myrta và Sony, đó là một điều mới lạ, họ chưa bao giờ cưỡi ngựa, nhưng Mara là một người Amazon cưỡi con ngựa kẹo của cô ấy, họ đi tham quan các khu vực trồng trọt, đồng cỏ, khu vực đóng gói và chất hàng, Myrta và Sony đã rất ngạc nhiên khi thấy một số đoạn giới thiệu , và những người làm ở đây họ hỏi bạn là xe kéo có thùng lạnh mà họ đang chờ chất hàng để chở hàng đến Hoa Kỳ, đó là nơi bố tôi bán hầu hết mọi thứ được sản xuất ở đây