Tội nghiệp nữ điều tra viên xinh đẹp. Và những cơn co thắt trên cơ thể anh nói với tôi rằng anh cuối cùng đã đạt đến đỉnh điểm, ép mình chặt hơn vào tôi, cắm móng tay vào lưng tôi để cuối cùng đổ gục xuống giường như thể toàn bộ sức lực đã bỏ rơi anh . Tôi hiểu rằng tôi đã đạt được một điều quan trọng trong cuộc đời trưởng thành của mình: chấm dứt một người phụ nữ, trong trường hợp này là người dì thân yêu của tôi, bằng tất cả kinh nghiệm của bà ấy. Và nếu tôi muốn tiếp tục ở bên cô ấy, tôi phải làm cho cô ấy hài lòng chứ không chỉ cống hiến hết mình để đạt được sự hài lòng của riêng mình. Sự giao cấu là giữa hai người và cả hai đều phải đạt được hạnh phúc trong đó. Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi di chuyển chậm lại chờ cô ấy hồi phục để có thể cố gắng cho cô ấy một lần cao trào khác.