Thư ký bướm múp nhiều nước thích tập thể. Do đó, theo sắc lệnh của đàn ông, ông già phải nấu bữa ăn vào đúng thời điểm này”, anh ấy đã cười, và nhiều đến nỗi bài phát biểu của anh ấy kéo dài mãi mãi vì anh ấy sẽ tự ngắt lời mình để cười. Anh đi vào bếp, lấy tạp dề, khoác cho bố và nói “Bởi vì ông ấy ít say hơn, và vì là người duy nhất thưởng thức hai thứ cùng một lúc, nên ông ấy bị buộc phải chiên bất cứ thứ gì cần chiên,” và anh ấy đang quay cuồng với niềm vui và niềm vui. Bố vui vẻ, cũng cười như tất cả chúng tôi, thắt tạp dề, mở tủ lạnh lấy ra nhiều thứ, đặt lên giá và gãi đầu nói với chúng tôi “Được rồi, các sếp, các con muốn gì.. . Tôi biết đó là một màn bú cu ngon lành, nhưng đó không phải là vấn đề, ý tôi là, bạn muốn ăn gì, tất nhiên là đồ ăn, không gì khác?”.

Thư ký bướm múp nhiều nước thích tập thể

Thư ký bướm múp nhiều nước thích tập thể