Thanh Trúc với màn cưỡi ngựa cùng người yêu. chẳng hạn như đưa lưỡi qua môi và thậm chí chạm vào dương vật của tôi với lý do nói với tôi rằng tôi, giống như Jorge, là những thằng khốn nạn. Khoảnh khắc tôi xuất tinh trên quần của mình, tôi không biết mình trưng ra khuôn mặt nào khi mẹ tôi vừa nói với tôi, bạn ở đây, đồ khốn, và cô ấy không đưa tay lên dương vật của tôi nữa, tôi cảm thấy xấu hổ, bối rối không biết làm sao. cô ấy nói với tôi, chúng ta sẽ nói chuyện sau, điều đó không bao giờ xảy ra vì tôi đã tránh nó; sau khi tất cả điều này xảy ra ít nhiều 5 phút, Cô ấy cao giọng nói, anh đang làm gì vậy, Jorge? Ngay lúc đó, anh ấy đã rút nguyên con cu của mình ra khỏi mông của anh họ chúng tôi (khoảng 17 cm và dày vì anh ấy hơi cường tráng) đứng dậy với vẻ tự tin rất lớn.

Thanh Trúc với màn cưỡi ngựa cùng người yêu

Thanh Trúc với màn cưỡi ngựa cùng người yêu