Tag: Maria Tachibana

Móc bím như này liệu em có lên đỉnh

Móc bím như này liệu em có lên đỉnh. Quỳnh: 18. Hân: 18. Tôi nghĩ luật chơi không quy định tỷ số hòa… Tôi. 15. Tôi nhìn họ đầy mong đợi. - Và bây giờ thì sao?. "Đầu tiên, lấy tờ báo ra," Quỳnh trả lời. Tôi đã làm nó. ...