Tag: Kurumi Chino

Mua bao cao su còn được hướng dẫn sử dụng

Mua bao cao su còn được hướng dẫn sử dụng. Anh họ Thư của tôi, tôi nghĩ là tức giận vì câu hỏi đó, đã trả lời anh ấy rằng điều đó không quan trọng với anh ấy... nhưng sau đó tôi nói với anh ấy: Đừng giận anh họ, đây l...