Tag: Gái Trẻ

Uống say, cô gái trẻ bị đưa vào khách sạn

Uống say, cô gái trẻ bị đưa vào khách sạn. Chúng tôi đi đến bàn, nơi Mẫn đang đợi chúng tôi (đối với tôi, cô ấy có vẻ hơi giận dữ). Chà, chúng tôi vẫn ở đó cho đến sau 02:00. Không ai khác đến gần chúng tôi suốt thời ...