Tag: CRB-021514-544

Y tá địt nhau cùng bệnh nhân

Y tá địt nhau cùng bệnh nhân. Ngay lúc đó tôi thấy một đứa trẻ khác đi xuống, Anh ta trải các nếp gấp của chiếc áo choàng trắng ra sao cho bàn tay của anh ta chỉ cách mục tiêu bởi chiếc váy và lặp lại hành động của ng...