Tag: Anna

Gặp lại tình đầu và họ đã địt nhau rất nhiều

Gặp lại tình đầu và họ đã địt nhau rất nhiều. khi tôi đến gặp Marifer. Mọi chuyện diễn ra bình thường, thực tế là không có chuyện gì xảy ra giữa Laura và tôi trong một thời gian dài, nhưng với Marifer thì lại là chuyệ...