Ngoại tình với em đồng nghiệp đã có chồng. Tôi ngay lập tức cảm thấy một sự phấn khích mới khi Gianni để bản thân được hoàn thành. Tôi cho nó vào miệng và tôi không cần phải di chuyển nhiều vì một mình đẩy của cha tôi đã làm tất cả công việc. Tất cả những gì tôi làm là chạm vào bi của anh ấy bằng một tay trong khi cố gắng giữ mình trên giường bằng tay kia. Tôi ngay lập tức cảm thấy một sự phấn khích mới khi Gianni để bản thân được hoàn thành. Tôi cho nó vào miệng và tôi không cần phải di chuyển nhiều vì một mình đẩy của cha tôi đã làm tất cả công việc. Tất cả những gì tôi làm là chạm vào bi của anh ấy bằng một tay trong khi cố gắng giữ mình trên giường bằng tay kia.mà di chuyển từ bên này sang bên kia như thể đe dọa tước vũ khí. Cảm giác được thâm nhập như vậy thật tuyệt làm sao.