Lén lút loạn luân với chị gái ngực khủng. Arturo giải thích rằng như chúng tôi đã sắp xếp, anh ấy sẽ đến đón tôi, vì xe của tôi đang chạy và trong phòng khách của tôi, họ đã nói với anh ấy rằng tôi đang ở văn phòng của Rodolfo, thực hiện lệnh triệu tập của giáo sư để gửi một bài báo học thuật. . Những người đàn ông nói về những điều chung chung và cuối cùng Arturo hỏi liệu chúng tôi đã hoàn thành chưa hay đợi cho đến khi chúng tôi hoàn thành. Với một ý nghĩa kép mà chỉ tôi mới hiểu, Rodolfo nói với anh ấy rằng chúng tôi vẫn chưa kết thúc, nhưng dù sao thì “tốt hơn là nên dời cuộc họp sang một ngày khác, vì những gì chúng ta phải thảo luận hơi dài.” Delinear.-anh nói dối.- tác phẩm văn học là thứ phải được chăm sóc cẩn thận và “hôm khác chúng ta sẽ tiếp tục”.