Lâu ngày không được địt nên rất nứng. “Tối nay tôi đã nói chuyện điện thoại với mẹ và …” “Tôi không thể tin rằng bạn đang hỏi tôi điều này Katia,” Tôi ngắt lời trong khi bỏ điếu thuốc vào gạt tàn. “Bạn đã không cho phép tôi hoàn thành …” Katia nói với tôi. “Đó là bởi vì tôi biết chính xác những gì bạn sẽ nói với tôi và câu trả lời là KHÔNG!” Tôi sẽ nói với cô ấy một cách chắc chắn nhất có thể trước khi chìm vào giấc ngủ. “Thôi nào Greg…cô ấy không còn nơi nào khác để đi…tất cả họ hàng của chúng ta đều sống xa đây và…” Cô nói, cố tỏ ra lịch sự và thuyết phục một cách hợp lý. “KHÔNG,” tôi sẽ trả lời, biết rõ rằng cô ấy sẽ thắng với lập luận của mình. Tôi bắt đầu giả vờ ngủ thiếp đi trong khi Katia nài nỉ. Cuối cùng, tại một thời điểm nào đó, Katia đã nói với tôi.

Lâu ngày không được địt nên rất nứng

Lâu ngày không được địt nên rất nứng