Làm tình với nhân viên mới hàng ngon. lúc đầu và với sự phấn khích mà tôi có được khi vay được tiền, tôi không phản đối, sau đó chúng tôi bắt đầu thảo luận. làm thế nào để đạt được nó, địa điểm, thời điểm, v.v. Khi chúng tôi đang trong cuộc trò chuyện này, cô ấy hỏi tôi liệu có thể tiếp xúc theo kiểu nào đó không, tôi hỏi cô ấy bằng cách nào, và đó là lúc một kiểu thảo luận khác bắt đầu, tóm lại, mục đích của yêu cầu là nhìn thấy cô ấy khỏa thân, cuối cùng chúng tôi đã tìm kiếm cho cách mà cô ấy có thể được fuck, Tôi luôn có ảo tưởng hoặc ý tưởng rằng khi tôi là thư ký của anh ấy, một lúc nào đó sau khi đón cô ấy ở nhà khi cô ấy không có xe, anh ấy sẽ đưa cô ấy đến một số telo và chia đôi cô ấy nhưng tôi không bao giờ có bất kỳ bằng chứng nào và Tôi thừa nhận rằng tôi đã rất phấn khích khi nghĩ về cách họ sẽ làm điều đó.