Sáng hôm sau, một tin nhắn trên máy trả lời tự động mời tôi đến cửa hàng thứ năm và đi mua sắm, giống như một yêu cầu, là điều đầu tiên tôi nghe thấy, giọng nói đó giống như Annabella, khiến tôi phải nghe lại tin nhắn đó, tôi đã có thể xác nhận giọng nói Đó là của Silvia. Bức thư khiến tôi nhớ lại đêm ân ái giữa tôi và anh rể Rubén và tôi hy vọng rằng anh ấy đã không nói với ai. Bây giờ đang là mùa đông, Susana và chồng cô ấy là Roberto mời tôi đến ở với họ vài ngày. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu thay đổi thành phố và sau vài ngày, tôi đang ở nhà của chị gái và anh rể Roberto. Anh ấy hơn tôi khoảng 10 tuổi trong khi Susana hơn tôi khoảng bốn tuổi. Tôi rất vui khi được gặp lại chị gái và người chồng trưởng thành của chị ấy.

Làm tình cùng nữ siêu nhân xinh đẹp

Làm tình cùng nữ siêu nhân xinh đẹp