Không chịu nổi trước một Yua Mikami dâm đãng. Vâng….cô ấy trả lời…- Tôi nhớ rất rõ. – Vậy tại sao anh lại cố bỏ rơi em?…tại sao anh lại cố bỏ đi mà không có em?…tại sao anh lại cố bỏ mặc em?…anh nghĩ em sẽ ra sao nếu không có anh? ?…bạn nghĩ tôi sẽ sống thế nào nếu bạn ở bên cạnh tôi mãi mãi? Cả hai ngã vào vòng tay nhau, trong khi những tiếng nức nở làm rung chuyển cơ thể họ… Rồi bình tĩnh hơn… Eva nói: – Tôi không thể chịu đựng được nữa… Tôi không muốn sống nữa… chúng tôi có thể đi đâu mà không có người chỉ tay buộc tội chúng tôi?… khách sạn này là ước mơ của chúng tôi… đó là nỗ lực của chúng tôi … đó là tương lai của chúng ta… và chúng ta sẽ phải chạy trốn bỏ lại tất cả những thứ này bị bỏ rơi?… Anh không còn sức lực hay mong muốn để cố gắng bắt đầu lại…

Không chịu nổi trước một Yua Mikami dâm đãng

Không chịu nổi trước một Yua Mikami dâm đãng