Húp bạn thân của em người yêu khi đi du lịch. Khi giáo viên của chúng tôi yêu cầu cuốn sách, tôi đã chuyển một trong những cuốn sách của mình về phía cô ấy. Hôm nay có một chuyện lạ xảy ra, thầy không dọn sách của tôi… thầy bắt đầu mở bài học hôm nay trong đó. Tôi cũng hài lòng với bài nói chuyện của anh ấy và tôi dịch cuốn sách từ anh ấy về phía tôi một chút. Cả hai chúng tôi bắt đầu đọc từ cùng một cuốn sách. Sau khi dạy một lúc, giáo viên của chúng tôi nói rằng tất cả các bạn phải cùng nhau lập năm biểu đồ theo nhóm hai người… và tất cả phải nộp riêng. Sau đó, cô ấy bắt đầu yêu cầu mọi người tìm đối tác của riêng mình để tạo biểu đồ. Khi đến lượt tôi, tôi chỉ vào cậu bé đó và nói với bà rằng tôi sẽ lập biểu đồ với cậu ấy. Cô giáo của tôi hỏi anh ấy.

Húp bạn thân của em người yêu khi đi du lịch

Húp bạn thân của em người yêu khi đi du lịch