Giáo viên môn bơi bị học trò cưỡng hiếp. Victor cho chúng tôi biết âm hộ của cô ấy giãn ra như thế nào để cho con cặc vào. Anh ấy nói với chúng tôi rằng cô gái đã làm tình giống như bạn của em gái tôi, và con cặc của cô ấy phù hợp với cô ấy. Em gái tôi nói rằng một người bạn đã quan hệ tình dục nói với cô ấy rằng rất khó để đưa cô ấy vào, rằng cô ấy cứ ra ngoài suốt và điều đó thật phức tạp. Victor nói rằng vị trí tốt nhất là với cô gái dang rộng hai chân, đặt lối vào âm hộ của cô ấy trên mép bàn, nhưng một chàng trai biết cách có thể đặt nó vào bất kỳ vị trí nào. Anh ta đến gần bạn của em gái tôi và chen vào giữa hai chân cô ấy, nói với cô ấy, “rồi em sẽ thấy…”. Cô ấy cố gắng đóng chúng lại, nhưng anh chàng dừng lại và nói với chúng tôi “bạn không thấy sao?”

Giáo viên môn bơi bị học trò cưỡng hiếp

Giáo viên môn bơi bị học trò cưỡng hiếp