Gái hư thích cảm giác lạ khi đụ tập thể. sau đó đột nhiên xuất hiện trước cửa sổ phòng Hoàng Phương như thể anh thực sự đang mộng du – cô dường như không hoàn toàn tin rằng anh thực sự là cô chủ nhân, cô ấy dường như vẫn đang chờ đợi sự xuất hiện của ‘chủ nhân’ thực sự của mình. An Thiệu Đình không thể chịu đựng được việc mất đi Mạnh Nô. Làm sao anh có thể mất cô được? Hơn nữa, Mạnh Nô cũng cần hắn – mặc dù người tỉnh không phải hắn mà là An Thiệu Đình trong giấc mơ bạo lực đó. An Thiệu Đình không còn có thể trở lại trạng thái mộng du trước đó nữa – cho dù có thể làm được, anh cũng không muốn làm điều đó – anh hy vọng có thể khiến cô tỉnh lại – để có nô lệ trong giấc mơ.