Em vợ tâm sự với anh rể trong khách sạn. rằng mặc dù được cho của chính nó, một cái gì đó giữ. Bằng cách này, ngay cả khi không cương cứng, gói của tôi vẫn lớn và có thể nhìn thấy được. Bằng cách đó tôi đã chơi cả ngày ở nhà. Tôi sẽ cởi nó ra khỏi chân và ngồi trước mặt cô ấy để cô ấy có thể nhìn thấy tôi, làm cho tôi cương cứng và sau đó đi bộ trước mặt cô ấy. Bạn tôi không bao giờ để ý nhưng tôi không còn quan tâm đến việc nhìn vào khuôn mặt của cô ấy khi cô ấy tận hưởng sự phình to của tôi. Trên thực tế, đã có rất nhiều sự đồng lõa trong đó. Nhiều đến mức đây là ngày cuối cùng chúng tôi ở bên nhau và tôi sẽ không bỏ lỡ nó. Khi tôi ra khỏi phòng tắm, trong khi người kia đang ở đó, tôi cởi chiếc khăn tắm trước mặt cô ấy, với cái đuôi to và béo của tôi.

Em vợ tâm sự với anh rể trong khách sạn

Em vợ tâm sự với anh rể trong khách sạn