Em vợ gạ tình tôi hết lần này tới lần khác. cảm thấy đau đớn nhiều, vui sướng và rằng chị gái cô ấy và tôi đã không làm điều đó ở đó và mặc dù tôi nhất quyết nhưng cô ấy luôn nói không. Tôi không biết làm thế nào mà cô ấy nói với tôi rằng cô ấy là một vigen, cô ấy luôn muốn làm điều đó với bạn trai nhưng cô ấy không dám vì luôn nghĩ đến…cô ấy im lặng vài giây và tôi hỏi cô ấy rằng sao? bạn đang suy nghĩ, thôi nào, hãy nói cho tôi biết, nếu tôi nói thì không vấn đề gì. Chà, cô ấy nói, nhưng đừng tức giận, chuyện xảy ra là vì bạn là bạn trai của em gái tôi nên tôi thích bạn và nếu tôi có quan hệ với ai đó thì tôi muốn họ ở bên bạn, đừng tức giận, đừng nói bất cứ điều gì với em gái tôi, vâng… Tôi không biết phải nói gì, cô ấy muốn tôi là người đầu tiên trong đời sống tình dục của cô ấy waaoo.