Em gái ruột đến tuổi dậy thì đòi bú cu anh trai. Làm ơn làm từ từ…chậm-rất nhiều, tôi gật đầu trong khi từ chối bước vào cái lỗ hậu môn mà tôi chưa bao giờ chơi với nó, nói đúng ra là tôi không thể làm được, tôi phải tự mình thử. Tôi ấn kéo ra ấn kéo ra để lỗ hậu môn có thể mở ra một chút, khi đầu khấc của tôi có khoảng trống thì tôi ấn tiếp… ấn và ấn cho đến khi nó đi được nửa đường. Loan giơ tay ra hiệu dừng lại, tôi dừng lại trong khi hôn tai cô ấy, tôi nói ở lại lâu hơn một chút trong khi mắt tôi ra hiệu cho Toàn chơi với núm vú của Loan để cô ấy có thể kích thích lại. Khi tôi cảm thấy lỗ hậu môn của em bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của cọng kote, tôi rút nó ra rồi lại bóp cho đến khi hết.

Em gái ruột đến tuổi dậy thì đòi bú cu anh trai

Em gái ruột đến tuổi dậy thì đòi bú cu anh trai