Đụ lút cán em gái đeo kính ngọt nước. một con cặc đỏ au căng cứng, đẹp mắt, có một chút sữa mà tôi ngậm lấy và nó có vị rất ngon. Sau đó, tôi cởi lớp vải lót ra, thắt nút và chúng tôi đốt nó ngoài hiên vì chúng tôi không thể vứt nó vào thùng rác trước khi mặc quần áo lại. Tôi dám hỏi cô ấy vì cô ấy là người duy nhất tôi cảm thấy tự tin để làm chuyện đó vì cô ấy là người đầu tiên tôi làm tình. Cô ấy nói với tôi rằng tôi đã đợi cô ấy ở cùng một nơi như lần trước. Ngày hôm sau tôi đang lo lắng chờ đợi cô ấy và tôi thấy cô ấy đến gần, tôi cảm thấy ớn lạnh và một cảm giác rất dễ chịu. Cô ấy nói với tôi rằng nếu cô ấy có nhiều thời gian chờ đợi cô ấy, tôi nói với cô ấy là không, cô ấy nói với tôi rằng không có thời gian để lãng phí và chúng tôi đi đến một khách sạn.

Đụ lút cán em gái đeo kính ngọt nước

Đụ lút cán em gái đeo kính ngọt nước