Đến nhà bạn gái, thanh niên hiếp luôn mẹ cô ấy. <Xin chào> anh ấy nói và như mọi khi anh ấy chào tôi bằng một nụ hôn lên má. <Xin chào, tôi nghĩ bạn sẽ ở đây sau,> tôi nói. <Bạn thấy không, những người khác đâu rồi?> anh ấy hỏi tôi <Mọi người đã rời đi và tôi không nghĩ họ sẽ về sớm như vậy> <Còn bạn, tại sao bạn không đi tiệc tùng hôm nay?> <Tôi là mệt, ở trường anh bận lắm, anh vừa đến thì mọi người đã về hết, nên anh muốn ở lại nghỉ ngơi, anh nghĩ ở nhà lâu hơn một mình > tôi nói với anh. Lúc đó tôi đã sôi máu và tôi nhận thấy mắt anh ấy không rời khỏi ngực tôi và tôi đã muốn anh ấy chạm vào tôi, tôi không muốn nghĩ rằng sẽ có người đến sớm và làm gián đoạn chúng tôi. <Bạn có thích tôi không?> Tôi hỏi thẳng thừng. Anh không nói nên lời trong giây lát. < Tại sao bạn hỏi? >

Đến nhà bạn gái, thanh niên hiếp luôn mẹ cô ấy

Đến nhà bạn gái, thanh niên hiếp luôn mẹ cô ấy