Con rể tâm sự với mẹ vợ. Đầu tiên, anh ấy thuyết pháp cho chúng tôi, một bài giảng tuyệt vời, kéo dài 3 giờ đồng hồ nói chuyện với chúng tôi về đạo đức, khả năng mang thai, v.v., v.v., mọi thứ lọt vào tai này và lọt vào tai kia, thì đột nhiên anh ấy bảo bạn đời của tôi rời khỏi phòng. văn phòng, rằng anh ấy muốn nói chuyện riêng với tôi và anh ấy hy vọng cô ấy hiểu mọi điều được nói ở đó. – Anh nghĩ mẹ anh sẽ chấp nhận chuyện này sao? – Không, chắc chắn là không, tôi nghĩ anh ấy sẽ tức giận khi phát hiện ra. Và bạn muốn tiếp tục học cho đến khi có bằng?