Cho anh được vét máng em lần cuối nhé. tôi thấy anh ấy ngồi ngoài cổng. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh ở đó vào lúc đó, vì biết rằng lịch làm việc của anh đã kết thúc cách đây vài giờ. “Bà Edith thế nào rồi?” Anh ấy nói với tôi khi nhìn thấy tôi “Ổn còn bạn, Jhonny, bạn thế nào?” hỏi Tôi đến gần hơn một chút để nói chuyện với anh ấy, ngay khi tôi gần hơn một chút, tôi có thể biết rằng anh ấy đang buồn. “Anh ấy sao thế, Jhonny, anh ấy còn ở đây làm gì? Tại sao anh ấy chưa về nhà?” Tôi hỏi một chút lo lắng. Con rể TÔI nhìn xuống và trả lời “Ồ, bà Edith, tốt hơn là tôi không nên nói với bà ấy!” “Bình tĩnh nào, Jhonny, nhưng tôi có thể giúp gì cho bạn một việc được không?” Tôi tiếp tục “Tôi nghĩ là không thưa bà, Bạn sẽ thấy sự thật là gần đây tôi đã cãi nhau rất nhiều với vợ tôi.

Cho anh được vét máng em lần cuối nhé

Cho anh được vét máng em lần cuối nhé