Chịch vào bím em người yêu hàng ngon. tôi cảm thấy đầu dương vật của mình trượt vào giữa cơ thắt của cô ấy, nhẹ nhàng, như một thước phim quay chậm. Quá lâu mong muốn nó sẽ xảy ra và vẫn chưa sẵn sàng cho những gì tiếp theo. Trong một khoảnh khắc, tôi không biết là mất vài giây hay một phần mười giây, tôi đã nhận thức được tình hình. Tôi tự nhủ “Tôi đang ở bên trong, dương vật của tôi ở trong hậu môn của cháu gái tôi, người mà tôi đã muốn cả đời, gần như kể từ khi nó được sinh ra.” Tôi nghi ngờ rằng có bất kỳ niềm vui nào trên trái đất có thể vượt qua niềm vui mà tôi cảm thấy vào thời điểm đó, và tôi chắc chắn biết rằng trong suốt cuộc đời mình, điều này sẽ không xảy ra nữa. Tôi cảm thấy mình sắp xuất tinh và tôi nhanh chóng tiếp tục chuyển động của mình.

Chịch vào bím em người yêu hàng ngon

Chịch vào bím em người yêu hàng ngon