Chị ấy đã làm tôi không thể cưỡng lại. Bạn thích như, trà khô, Dì của bạn là dễ thương mà bạn có. Vâng, dì .. Bạn sẽ nói cho tôi biết sự thật, phải không? Dạ, dì… Khi cô ở một mình, cô tự chạm vào mình… Vâng, dì… Vì vậy, cô ấy phải thích nó, rằng tôi chạm vào cô ấy, bạn có nghĩ vậy không… Tôi không biết làm thế nào, tôi bắt đầu nói chuyện với cô ấy ở ngôi thứ ba, nhưng anh ấy ngay lập tức, anh ấy hiểu, hình dạng của tôi. Và bên cạnh đó, nó đã kích thích tôi nhiều hơn mức có thể, để nói đồng ý… Sau đó, anh ấy sẽ thích cách dì của bạn làm cho anh ấy, một chiếc ống hút. Vâng. tiaaaa.. Nhưng nhìn xem, sữa ra nhanh thế nào, phải không? Tôi trả lời, ngẩng lên và cúi đầu xuống… Này, anh ấy dễ thương làm sao, anh ấy đã là một người đàn ông nhỏ bé rồi…

Chị ấy đã làm tôi không thể cưỡng lại

Chị ấy đã làm tôi không thể cưỡng lại