Bú lồn em gái dâm hàng đẹp. Anh ấy cũng đứng dậy và hôn tôi lần nữa. Lưỡi anh cố gắng mở môi tôi ra, anh cắn chúng, anh ôm tôi rất chặt. Bạn cần gì ở tôi? Bởi vì?. Cô ấy chưa bao giờ cần tôi bất cứ điều gì, chỉ để đưa cô ấy lên xe hoặc kéo dây kéo cho cô ấy. Dù sao thì hôm nay cũng là một ngày kì lạ. Anh ấy đứng bán khỏa thân trước mặt tôi, tôi chắc chắn rằng anh ấy biết chiếc quần của mình sẽ không vừa. Tại sao tôi muốn có được sừng? Tôi đang rối tung lên, nóng quá, sắp sôi, sắp thành caramen. Cô ấy biết điều đó! Anh ấy cũng biết rằng anh ấy có tôi trong lòng thương xót. Nhưng các dì thật là khốn nạn! Tôi cố gắng chống cự lần nữa. Tôi lấy sức mạnh từ đâu? Tôi không biết. Tôi chỉ biết nếu tôi để cô ấy làm thì cô ấy sẽ đưa tôi ra vườn. -Này Belén – Tôi nói rất trìu mến.