Banh lồn ra để chồng đút cu vào nào. Khoảng năm tháng trước, em họ tôi có vấn đề với chồng mới của dì tôi và quyết định về sống ở nhà bà tôi vì nó khá rộng và bà tôi, người đã nuôi nấng cô ấy từ nhỏ, quyết định đón cô ấy vào một trong những căn phòng. của ngôi nhà, lúc đó cô đã 19 tuổi. Căn phòng này không có người ở, tôi ở trong đó vì tôi có máy tính ở đó, tôi giúp cô ấy sắp xếp đồ đạc, cuối cùng tôi đặt giường của cô ấy ở phía trước máy tính để tôi có thể nhìn thấy cô ấy khi tôi làm việc. Khi tôi lại sống với em họ, ý muốn được địt em họ trỗi dậy trong tôi, không một ngày nào trôi qua mà tôi không tưởng tượng ra cảnh em trần truồng và tôi trần truồng cùng em làm tình, khi em không có ở đó, tôi tìm kiếm. đồ lót của cô ấy và vì vậy tôi chỉ có quần lọt khe và chúng rất nhỏ.

Banh lồn ra để chồng đút cu vào nào

Banh lồn ra để chồng đút cu vào nào